Dean Reidh JC

By: Randles, Kennelly

Publisher: Edco

Code: 9781845365288

Loc: 02G05

Téacs beoga, soláimhsithe leis an eolas iomlán is déanaí d’Eacnamaíocht Bhaile an Teastais Shóisearaigh Sa dara hEagrán de Déan Réidh , tá an t-eolas is déanaí ar bhia agus ar cheisteanna comhshaoil agus tomhaltóirí, rud a léiríonn treochtaí agus reachtaíocht reatha Tá rannán iomlán nua oidis a bhfuil aibhsiú ar na focail aicsin ann Grianghraif agus léaráidí lándaite, ardchaighdeáin a chuireann leis an téacs agus a chabhraíonn le foghlaim Samplaí críochnaithe den Triail Phraiticiúil Chócaireachta agus den tasc don Dearadh & Ceardaíocht Íocóin ‘naisc’ a chabhraíonn le comhtháthú na dtopaicí nasctha ar fud an téacs Tá béim ar choincheapa atá an-tábhachtach sna scrúduithe, ag tarraingt ar cheisteanna a bhí ar pháipéir scrúdaithe le déanaí

New

€31.95

Out of stock
Notify me

Second Hand

€21.09

Click & Collect orders from a local Book Haven branch for FREE.