An Domhan Inniu 5 and 7 (Today's World)

By: Ashe, Mccarthy

Publisher: Edco

Code: 9781845366568

Loc: 03F04

A comprehensive textbook for Leaving Certificate Geography which has been translated into Gaeilge. Suitable for both Higher and Ordinary Level, this textbook covers Elective 5 and Option 7 of the Leaving Certificate course. Is é atá sa leabhar seo, leaganacha Gaeilge de Thoghaonad 5 (Leabhar 3) agus Roghaonad 7 (Leabhar 2) de Today's World a raibh an-ráchairt orthu Clúdaíonn An Domhan Inniu 1, i dteannta An Domhan Inniu 2 NÓ An Domhan Inniu 3, riachtanais an tsiollabais, idir Ardleibhéal agus Ghnáthleibhéal Baintear úsáid as teanga shimplí, shoiléir atá éasca le tuiscint Tugtar míniú ar fhocail chasta ag deireadh gach aonaid Tá an leabhar leagtha amach ar bhealach soiléir agus tá sé lán le grianghraif, le cairteacha, le léaráidí, le híomhánna satailíte agus le léarscáileanna de chuid na Suirbhéireachta Ordanáis Leagtar béim sa téacs ar naisc Tá leanúnachas ann idir na suíomhanna agus na réigiúin atá sa leabhar An Domhan Inniu 1 Tugann cás-staidéir agus staitisticí nua atá cothrom le dáta léargas ar athruithe sa gheilleagar agus sa tsochaí, e.g. daonáireamh na hÉireann 2011, an ghéarcheim bhia in oirthear na hAfraice agus dífhoraoisiú sa Bhrasaíl Cuirtear ceisteanna Ardteistiméireachta ag deireadh gach caibidle Tá acmhainní idirghníomhacha do mhic léinn ar fáil ar líne www.edco.ie/todaysworld3

New

€19.95

Second Hand

€13.17

Click & Collect orders from a local Book Haven branch for FREE.