Teanga Bheo 1 Wb x[]

€6.75
In stock
Only 4 left
SKU: 
9780717131600
Author: 
Máire Ní Chéilleachair
Publisher: 
Gill Education

Téacsleabhar breise Teanga Bheo 2 don Teastas Sóisearach: Ardleibhéal

Déanfaidh an cur chuige comhtháite i Teanga Bheo 1 freastal ar riachtanais uile an dalta maidir le sealbhú na Gaeilge idir éisteacht, labhairt, léamh agus scríobh don Teastas Sóisearach: Ghnáthleibhéal

Tá na cleachtaí i Teanga Bheo 1 oiriúnach mar ullmhú do cheisteanna scrúdaithe an Teastais Shóisearaigh: Gnáthleibhéal

Dírítear ar théamaí bunaithe ar na toipicí atá luaite i siollabas na Roinne don Ghaeilge sa Teastas Sóisearach agus leantar leis na téamaí sin sa chluastuiscint

Tá na trialacha cluastuisceana go léir le fáil ar na CDanna a ghabhann le Teanga Bheo 1, mar aon le trialacha cluastuisceana ó iarscrúduithe an Teastais Shóisearaigh. Is féidir na trialacha cluastuisceana a dhéanamh mar sin sa rang nó mar obair bhaile/dhul siar

SKU: 9780717131600
Publisher:  Gill Education
Format: Paperback
Pages: 88
Country of Publication: Baile Átha Cliath, Ireland
Publication Date: 
Size: 247 x 189

My School Booklist

Retrieve your books using search by school:

I don't see my school? Click here for help

or
Enter your quick-code