Eire 1916 Leabhar A

€4.95
In stock
SKU: 
9780714421674
Product Details
Condition
Price
€4.95
Quantity
Click & Collect orders from a local Book Haven branch for Free.
Leabhar cuimhneacháin é Éire 1916 atá bunaithe ar imeachtaí Éirí Amach na Cásca 1916. Leabhar mealltach ocht n-aonad é, scríofa ag múinteoirí a bhfuil tuiscint agus taithí acu ar an ábhar. Tá fáil ar dhá leabhar sa tsraith agus moltar iad a úsáid mar seo a leanas: Leabhar A Ranganna 3, 4, 5 (bunscoil) Leabhar B Ranganna 5, 6 (bunscoil) agus Bliain 1, 2, 3 (iar-bhunscoil) Tá fáil i gclár Éire 1916: ar leabhar a bheidh mar sheod cuimhneacháin do dhaltaí ar shraith sleamhnán Powerpoint do mhúinteoirí ar chlár dea-eagraithe agus dea-struchtúrtha do scoileanna. Tacaíonn Éire 1916 le Éire 2016: Clár Comórtha Céad Bliain. Clúdaítear na príomhthéamaí: - Pearsanra agus Príomhimeachtaí Sheachtain na Cásca, 1916 - An Forógra - Ár mBratach Náisiúnta - Mná agus Páistí i 1916 - Fíricí agus fianaise ó 1916. Tá áthas ar CJ Fallon, i gcomhpháirt leis An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta, an foilseachán cuimhneacháin seo a sholáthar mar chion na comhlachta do Éire 2016: Clár Comórtha Céad Bliain. Praghas Speisialta do Scoileanne: €4·95 (gan postas) Tuilleadh eolais ar fáil ó CJ Fallon ag: [email protected] nó 01 6166490. De rogha sin, is féidir leat foirm ordaithe a íoslódáil ó anseo.
SKU: 9780714421674

My School Booklist

Retrieve your books using search by school:

I don't see my school? Click here for help

or
Enter your quick-code