Graimear Meanscoile (Free eBook)

20.55 € 20.55 EUR 20.55 €

20.55 €

  • SKU
  • Publisher
  • Number Of Pages
  • Publication Country
  • Condition

This combination does not exist.

Terms and Conditions
Shipping: 2-3 Business Days

Graiméar MeánscoilenCúrsa Gramadaí do Mheánscoileanna. Tá an saothar seo dírithe go huile agus go hiomlán ar dhaltaí meánscoile ón gcéad bhliain ar aghaidh go dtí an séú bliain, ardleibhéal agus gnáthleibhéal. nnTá an saothar seo dírithe go huile agus go hiomlán ar dhaltaí meánscoile ón gcéad bhliain ar aghaidh go dtí an séú bliain, ardleibhéal agus gnáthleibhéal. Cuireann an t-údar réimse leathan oibre ar fáil do dhaltaí:nnnMíniú soiléir ar gach gné de ghramadach na Gaeilge nTáblaí simplí, soléite nCeachtanna scríofa gramadaí nCeachtanna aistriúcháin nClúdaítear iliomad pointí gramadaí mar: ranna cainte, aidiacht shealbhach, aimsir na mbriathra, má, dá agus mura, réamhfhocal simplí, réamhfhocal comhshuite, forainm réamhfhoclach, uimhreacha, claoninsint, ainm briathartha, an chopail, inscne agus tuiseal, díochlaonta ainmfhocal agus aidiachtaí, aidiacht bhriathartha, forainm coibhneasta, forainm coibhneasta an méid, céimeanna comparáide aidiachtaí, ainmfhocal teibí.nnn

SKU 9780714416892
Publisher CJ Fallon
Number Of Pages 252
Publication Country Republic Of Ireland
Condition New