Graimear Meanscoile (Free Ebook)

€19.20
In stock
SKU: 
9780714416892
Author: 
Diarmaid Ó Tuama
Publisher: 
CJ Fallon
Product Details
Condition
Price
€19.20
Quantity
Click & Collect orders from a local Book Haven branch for Free.

Graiméar MeánscoilenCúrsa Gramadaí do Mheánscoileanna. Tá an saothar seo dírithe go huile agus go hiomlán ar dhaltaí meánscoile ón gcéad bhliain ar aghaidh go dtí an séú bliain, ardleibhéal agus gnáthleibhéal. nnTá an saothar seo dírithe go huile agus go hiomlán ar dhaltaí meánscoile ón gcéad bhliain ar aghaidh go dtí an séú bliain, ardleibhéal agus gnáthleibhéal. Cuireann an t-údar réimse leathan oibre ar fáil do dhaltaí:nnnMíniú soiléir ar gach gné de ghramadach na Gaeilge nTáblaí simplí, soléite nCeachtanna scríofa gramadaí nCeachtanna aistriúcháin nClúdaítear iliomad pointí gramadaí mar: ranna cainte, aidiacht shealbhach, aimsir na mbriathra, má, dá agus mura, réamhfhocal simplí, réamhfhocal comhshuite, forainm réamhfhoclach, uimhreacha, claoninsint, ainm briathartha, an chopail, inscne agus tuiseal, díochlaonta ainmfhocal agus aidiachtaí, aidiacht bhriathartha, forainm coibhneasta, forainm coibhneasta an méid, céimeanna comparáide aidiachtaí, ainmfhocal teibí.nnn
SKU: 9780714416892
Publisher:  CJ Fallon
Format: Paperback
Pages: 252
Edition: New Edition
Country of Publication: Baile Átha Cliath, Ireland
Publication Date: 
Size: 24

My School Booklist

Retrieve your books using search by school:

I don't see my school? Click here for help

or
Enter your quick-code