Realta Litriu E 6th Class

€9.95
In stock
SKU: 
9780717169696
Author: 
Alison MacMahon
Publisher: 
Gill Education
Product Details
Condition
Price
€9.95
Quantity
Click & Collect orders from a local Book Haven branch for Free.

 

Clár cuimsitheach i litriúchán na Gaeilge is ea Réalta Litriú a théann go mór i bhfeidhm ar dhaltaì agus a fhreastalaìonn go héifeachtach ar litriúchán na Gaeilge a mhúineadh agus  a fhoghlaim.   

Tá Réalta Litriú E dathannach, taitneamhach agus lán le gnéithe spéisiúla:

  • Obair eagraithe ar bhonn seachtainiúil - leagtar amach le 'Liosta focal' an litriú a bheidh le clúdach sa tseachtain
  • Tugtar le 'Foghlaim'/'Bì ag cleachtadh!' cleachtadh laethúil athbhreithnithe ar fhocail áirithe thar Dé Luain, Dé Máirt agus Dé Céadaoin
  • Déantar taifead ar thriail an Aoine i rannán ag deireadh an leabhair
  • Rannáin rialta athbhreithnithe
  • Cuidìonn cairteacha dul chun cinn (athbhreithniú an Déardaoin/ trialacha an Aoine) le monatóireacht a dhéanamh ar inniúlacht.

 

Acmhainnì Múinteora

  • Cinntìonn na hacmhainnì breise digiteacha don chlár atá ar fáil ar gillexplore.ie go mbeidh spraoi ann i gcónaì ar fhoghlaim litriú na Gaeilge!
  • Rìomhleabhar Réalta Litriú do mhúinteoirì SAOR IN AISCE*.


*Saor in aisce do ranganna páirteacha.

 

Naisc Bhaile/Scoile

Leis na hacmhainnì fuaime ar lìne atá ar fáil trì gillexplore.ie beidh tuismitheoirì in ann a bheith páirteach agus gnìomhach i gcúrsaì oideachais an pháiste agus cabhraìtear le foghlaim leanúnach a dhéanamh taobh amuigh den seomra ranga.

SKU: 9780717169696
Publisher:  Gill Education
Format: Paperback
Pages: 110
Country of Publication: Dublin, Ireland
Publication Date: 
Size: 297 x 211 x 7

My School Booklist

Retrieve your books using search by school:

I don't see my school? Click here for help

or
Enter your quick-code