Samhlaiocht LC HL (Text, CDs &WkbK)

In stock
SKU
9780717155989
By: 
NI SHUILLEABHEAIN GERAGHTY
Publisher: 
GILL AND MACMILLAN
Code: 
9780717155989
Cart Details
€34.95
€23.07
Click & Collect orders from a local Book Haven branch for Free.
Ag treorú dhaltaí Ardteistiméireachta Gaeilge (ardleibhéal) le hardtorthaí a bhaint amach Cur chuige comhtháite téamach mar a mholann an Roinn Oideachais agus Scileanna agus na cigirí Rannóg ar leith don Litríocht Bhreise ina bhfuil nótaí ar An Triail agus A Thig Ná Tit Orm Téacsanna agus ceisteanna tráthúla, ar nós na gceann a bhíonn sna scrúduithe féin, sna rannóga Léamhthuisceana Ábhar cainte comhtháite agus tosaíocht tugtha dó i ngach aonad Cleachtaí cluastuisceana a thagann le leagan amach an scrúdaithe Aonad faoi leith ina bhfuil comhairle, nótaí agus leideanna faoi gach gné den scrúdú Nótaí mionsonraithe d?fhilíocht, phrós agus aistí an chúrsa; san áireamh anseo tá meabhairmhapaí, achoimrí físiúla ar na scéalta, eagraithe grafacha agus freagraí samplacha Deiseanna don taighde neamhspleách, obair bheirte, obair ghrúpa agus don fhéinmheasúnú Caibidil chuimsitheach gramadaí Acmhainní SAOR IN AISCE do Dhaltaí Leabhrán don Scrúdú Cainte agus Cluastuiscintí Breise ina bhfuil: Script thrí bhréagscrúdú cainte lánfhada Nótaí agus leideanna faoi eochairfhrásaí don scrúdú cainte. Spás do nótaí na ndaltaí agus iad ag ullmhú don scrúdú cainte. Cluastuiscintí breise Leabhrán faoin tSraith Pictiúr a phléitear sa scrúdú cainte. Dhá CD do dhaltaí a bhfuil na trí bhréagscrúdú cainte agus an t-ábhar cluastuisceana ó na haonaid orthu. Amhainní SAOR IN AISCE do Mhúinteoirí Sa Leabhar Acmhainní do Mhúinteoirí tá: Pleananna múinteoirí Treoirlínte don Scrúdú Cainte agus ceisteanna breise Léamhthuiscintí breise Nótaí ar na dánta roghnacha don chúrsa Ardleibhéil Scripteanna cluastuisceana CDanna do Mhúinteoirí (na scrúduithe cluastuisceana uile agus athsheinm) Tá Acmhainní Breise Digiteacha ar fáil ar ár suíomh idirlín cmhainní, www.gillexplore.ie; san áireamh anseo tá sleamhnáin PowerPoint, físeanna don Scrúdú Cainte agus teimpléid phleanála do mhúinteoirí ar féidir a chur in eagar Téann eLEABHAR SAOR IN AISCE leis an téacsleabhar seo! Tá do chód uathúil ar fáil tao.

My School Booklist

Retrieve your books using search by school:

I don't see my school? Click here for help

or
Enter your quick-code