Samhlaiocht LC HL Irish (Set ) (Free eBook)

37.45 € 37.45 EUR 37.45 €

37.45 €

 • SKU
 • Publisher
 • Number Of Pages
 • Number Of Pages
 • Publication Country
 • Condition

This combination does not exist.

Terms and Conditions
Shipping: 2-3 Business Days

Ag treorú dhaltaì Ardteistiméireachta Gaeilge (ardleibhéal) le hardtorthaì a bhaint amach

 

 • Cur chuige comhtháite téamach mar a mholann an Roinn Oideachais agus Scileanna agus na cigirì
 • Rannóg ar leith don Litrìocht Bhreise ina bhfuil nótaì ar An Triail agus A Thig Ná Tit Orm
 • Téacsanna agus ceisteanna tráthúla, ar nós na gceann a bhìonn sna scrúduithe féin, sna rannóga Léamhthuisceana
 • Ábhar cainte comhtháite agus tosaìocht tugtha dó i ngach aonad
 • Cleachtaì cluastuisceana a thagann le leagan amach an scrúdaithe
 • Aonad faoi leith ina bhfuil comhairle, nótaì agus leideanna faoi gach gné den scrúdú
 • Nótaì mionsonraithe d'fhilìocht, phrós agus aistì an chúrsa; san áireamh anseo tá meabhairmhapaì, achoimrì fìsiúla ar na scéalta, eagraithe grafacha agus freagraì samplacha
 • Deiseanna don taighde neamhspleách, obair bheirte, obair ghrúpa agus don fhéinmheasúnú
 • Caibidil chuimsitheach gramadaì

 


Acmhainnì SAOR IN AISCE do Dhaltaì

 

 • Leabhrán don Scrúdú Cainte agus Cluastuiscintì Breise ina bhfuil:
  • Script thrì bhréagscrúdú cainte lánfhada
  • Nótaì agus leideanna faoi eochairfhrásaì don scrúdú cainte
  • Spás do nótaì na ndaltaì agus iad ag ullmhú don scrúdú cainte
  • Cluastuiscintì breise
 • Leabhrán faoin tSraith Pictiúr a phléitear sa scrúdú cainte
 • Dhá CD do dhaltaì a bhfuil na trì bhréagscrúdú cainte agus an t-ábhar cluastuisceana ó na haonaid orthu

 


Amhainnì SAOR IN AISCE do Mhúinteoirì

 • Sa Leabhar Acmhainnì do Mhúinteoirì tá:
  • Pleananna múinteoirì
  • Treoirlìnte don Scrúdú Cainte agus ceisteanna breise
  • Léamhthuiscintì breise
  • Nótaì ar na dánta roghnacha don chúrsa Ardleibhéil
 • Scripteanna cluastuisceana
 • CDanna do Mhúinteoirì (na scrúduithe cluastuisceana uile agus athsheinm)
 • Acmhainnì Breise Digiteacha ar fáil ar ár suìomh idirlìn cmhainnì, www.gillexplore.ie; san áireamh anseo tá sleamhnáin PowerPoint, fìseanna don Scrúdú Cainte agus teimpléid phleanála do mhúinteoirì ar féidir a chur in eagar 

Téann eLEABHAR SAOR IN AISCE leis an téacsleabhar seo! Tá do chód uathúil ar fáil taobh istigh den chlúdach tosaigh.

SKU 9780717155989
Publisher Gill
Number Of Pages 474 , 474
Publication Country Republic Of Ireland
Condition New