x[] TEANGA BHEO 1

In stock
SKU
9780717131495
By: 
NI CHEILLEACHAIR, MAIRE
Publisher: 
GILL AND MACMILLAN
Code: 
9780717131495
Cart Details
€31.50
€20.79
Out of stock
Click & Collect orders from a local Book Haven branch for Free.

Cúrsa iomlán Gaeilge don Teastas Sóisearach: Gnáthleibhéal in aon téacsleabhar amháin agus leabhar saothair ag dul leis don Chluastuiscint ar na CDanna. Téacsleabhar breise Teanga Bheo 2 don Teastas Sóisearach: ArdleibhéalnDéanfaidh an cur chuige comhtháite i Teanga Bheo 1 freastal ar riachtanais uile an dalta maidir le sealbhú na Gaeilge idir éisteacht, labhairt, léamh agus scríobh don Teastas Sóisearach: Ghnáthleibhéal . Tá na cleachtaí i Teanga Bheo 1 oiriúnach mar ullmhú do cheisteanna scrúdaithe an Teastais Shóisearaigh: Gnáthleibhéal nDírítear ar théamaí bunaithe ar na toipicí atá luaite i siollabas na Roinne don Ghaeilge sa Teastas Sóisearach agus leantar leis na téamaí sin sa chluastuiscint. Tá na trialacha cluastuisceana go léir le fáil ar na CDanna a ghabhann le Teanga Bheo 1, mar aon le trialacha cluastuisceana ó iarscrúduithe an Teastais Shóisearaigh. Is féidir na trialacha cluastuisceana a dhéanamh mar sin sa rang nó mar obair bhaile/dhul siar. n nn

My School Booklist

Retrieve your books using search by school:

I don't see my school? Click here for help

or
Enter your quick-code